Wydarzenia

Samsung LABO we Wronkach otwarte

TECHNIKUM STAJE SIĘ SYNONIMEM PRZYSZŁOŚCI

Samsung LABO - program kursów dokształcających w zakresie nowoczesnych technologii oraz umiejętności biznesowych i społecznych dla uczniów techników miał dziś swoją premierę w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach. Od stycznia będą oni podnosić swoje kwalifikacje zawodowe w klasie wyposażonej w rozwiązania technologiczne firmy Samsung.

Druga edycja Szlachetnej Paczki na ziemi szamotulskiej zakończona sukcesem

Łącznie przekazano dary o wartości ponad 65 000 zł. Jedna z paczek, która trafiła do potrzebującej rodziny, miała rekordową wartość około 10 tys. zł.- mówi Paweł Łączkowski - prezes Szamotulskiego Stowarzyszenia Charytatywnego "POMOC" z Szamotuł, które organizowało akcję na terenie ziemi szamotulskiej.

Na tzw. "Szlachetną Paczkę", zazwyczaj składało się od kilku do kilkunastu opakowań. Łącznie takimi pakietami obdarowano 41 rodzin. W przygotowywaniu paczek udział wzięło kilkudziesięciu wolontariuszy i setki darczyńców z Szamotuł i okolic. Do akcji włączyły się: osoby prywatne, firmy i instytucje oraz stowarzyszenia.

Około tysiąca szamotulan pożegnało ś.p. Wojciecha Dukata

 W sobotę 13 grudnia 2014 roku, na szamotulskim cmentarzu pożegnano zmarłego w czwartek ś.p. Wojciech Dukata.

Wojciech Dukat urodził się w 1951 roku w Szamotułach, tu tez skończył szkołę podstawową i liceum. W 1975 roku ukończył Akademię Rolniczą i rozpoczął pracę zawodową jako kierownik suszarni w Gaju Małym w Kombinacie Rolniczym Gałowo. Od 2014 roku pracował w Państwowym Inspektoracie Weterynarii w Szamotułach. Z zamiłowania był też myśliwym.

Sławomir Kozak: to była złośliwość pana Marka Pawlickiego

We wtorek 9 grudnia br. odbyła się druga sesja Rady Miasta i Gminy Szamotuły. W trakcie sesji odebrano przysięgę od burmistrza Włodzimierza Kaczmarka, wybrano wiceprzewodniczącego rady, którym został Jerzy Najderek (foto) i zatwierdzono skład komisji branżowych. Koalicja rządząca złożona z radnych Forum Ziemi Szamotulskiej, KWW Związek Szamotulan i KWW Praca Prawo Porządek - tak jak oczekiwali tego wyborcy - najważniejsze stanowiska w komisjach podzieliła wśród swoich członków.

Rafał Grupiński: Szamotuły wpisały się w "rejestr" zmian

Po najważniejszych głosowaniach, które miały miejsce podczas pierwszej sesji Rady Powiatu szamotulskiego, rozmawialiśmy z obecnym na sesji przewodniczącym parlamentarnego klubu Platformy Obywatelskiej - Rafałem Grupińskim. Poseł nie krył zadowolenia ze zmian, które nastąpiły we władzach powiatu.

Józef Kwaśniewicz: demokracja zwyciężyła

Bezpośrednio po wyborze na Starostę - Józef Kwaśniewicz udzielił nam pierwszego wywiadu "na gorąco". Nowy Starosta nie krył wzruszenia i wdzięczności dla wyborców za zaufanie jakim został obdarzony w minionych wyborach. Jest to dla mnie zaszczyt i postaram się nie zawieść - powiedział Józef Kwaśniewicz.

Kolejna debata na temat bezpieczeństwa

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach realizuje projekt „Bezpieczeństwo publiczne – debaty społeczne Wielkopolskiej Policji”. W tym celu organizujemy kolejną debatę społeczną, w której uczestniczyć będą przedstawiciele władz samorządowych.

Podczas debaty omówiony zostanie stan zagrożenia przestępczością w powiecie szamotulskim z uwzględnieniem zjawisk najbardziej uciążliwych społecznie. Ponadto podsumowane zostaną założenia przyjęte podczas poprzednich debat społecznych. Celem jaki nam przyświeca jest upowszechnienie i wymiana informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem w zakresie problematyki bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. 

Zaprzysiężenie burmistrza Szamotuł

Komisarz Wyborczy w Pile postanowił, że zaprzysiężenie burmistrza Szamotuł wybranego w wyborach w dniach 16 i 30 listopada br. odbędzie się 9 grudnia 2014 r.

Na ten dzień na godz. 16.00 zwołana została II Sesja Rady Miasta i Gminy Szamotuły kadencji 2014-2018. W trakcie sesji burmistrz Włodzimierz Kaczmarek odbierze zaświadczenie od Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej i złoży ślubowanie.

Włodzimierz Kaczmarek został wybrany burmistrzem Szamotuł, pokonując w niedzielnej drugiej turze wyborów Jaromira Zielińskiego 4463 do 3242 głosów.

Reakcja Przybylskiej - prawidłowa?

Reportaż pt.:"Zamknij się!!!" opowiadający o nieodpowiednich reakcjach wicedyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej - pani Marii Przybylskiej, która w opinii mieszkańców osiedla domków socjalnych w Szamotułach, w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci reagowała w sposób nieprawidłowy, stał się obiektem zainteresowania szamotulskiej Policji. Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach wystąpiła o udostępnienie zapisu wideo z tego reportażu.

Tymczasem Maria Przybylska - jak informują media - próbuje się przypodobać swojemu obecnemu szefowi. Publicznie wyraziła swoje poparcie dla Włodzimierza Kaczmarka, kandydata na burmistrza - Uważam, że Włodzimierz Kaczmarek dobrze i z troską kieruje sprawami miasta i gminy, dostrzega również tych najsłabszych - oświadcza Przybylska.

Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym na stanowisku zastępcy dyrektora pracuje Maria Przybylska, jest jednostką budżetową Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach.

Więcej artykułów…

Strona 1 z 12