Wydarzenia

"LIST OTWARTY" DO REDAKTORA NACZELNEGO "GŁOSU WIELKOPOLSKIEGO" - PANA ADAMA PAWŁOWSKIEGO

W imieniu redakcji "Życie Powiatu Szamotulskiego", zwracam się w formie "Listu Otwartego" z uprzejmą prośbą do Szanownego Pana Adama Pawłowskiego - Redaktora Naczelnego "Głos Wielkopolski", o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy wie Pan o tym, że jeden z Pańskich redaktorów, w tym przypadku Marcin Pomianowski, jeździ na zagraniczne wycieczki z biznesmenem Przemysławem Turowskim z Wronek (przynależność: Biznes Wroniecki, Platforma Obywatelska), przeciwko któremu pod nadzorem Prokuratury w Szamotułach CBA prowadzi śledztwo w sprawie dotacji na szkolenia dla przedsiębiorców, o temacie tym pisała również redakcja "Głos Wielkopolski" - Redaktor Łukasz Cieśla.

http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3503287,sledztwo-ws-dotacji-dla-stowarzyszenia-wronieckich-przedsiebiorcow,id,t.html

2. Czy wiadomo coś Panu na temat bliskich kontaktów redaktora Marcina Pomianowskiego z Wronek z członkami lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej, w tym z jej liderami Maciejem Trąbczyńskim i Przemysławem Turowskim? Na zdjęciach, które posiadam widać jak redaktor Pomianowski (po wizycie w siedzibie firmy Troll – Przemysława Turowskiego), wkłada do kieszeni coś, co przed chwilą przyjął od lidera szamotulskiej Platformy Obywatelskiej Pana Macieja Trąbczyńskiego. Być może jest to cukierek, być może lizak. Czy ma Pan wiedzę, co to mogło być?

3. Czy utrzymywanie bliskich stosunków z biznesmenami, przeciwko którym toczy się śledztwo CBA i prokuratury, to praktyki ogólnie stosowane w redakcji "Głos Wielkopolski" i firmie "Polskapresse"? Czy w innych redakcjach lokalnych prowadzonych pod marką "Głos Wielkopolski", redaktorzy również utrzymują takie stosunki z politykami? Nadmieniam, że w ostatnim numerze “Dnia Szamotulskiego” pan Pomianowski opublikował artykuł na całą stronę o dwudziestoleciu firmy Troll pana Turowskiego. Czy każda firma, która obchodzi swoje dwudziestolecie, może liczyć na taką promocję? Artykuł nie był oznaczony jako sponsorowany.

4. Jakie jest pańskie stanowisko w sprawie zapowiedzi zamieszczenia w “Dniu Szamotulskim” (24.10.2014) w artykule pt.:"Maciej L. usłyszał zarzut zniesławienia policjanta", cytatów Prokuratora Rejonowego w Gostyniu pana Rocha Waszaka, który w rozmowie ze mną zaprzeczył, że użył wymienionych w artykule stwierdzeń?

5. Jakie jest pańskie stanowisko w sprawie zgłoszenia na Policji w Szamotułach popełnienia czynu opisanego w art. 190a KK przez Marcina Pomianowskiego, redaktora prowadzącego "Dzień Szamotulski“ wydawanego przez ”Głos Wielkopolski", z wnioskiem o ściganie? Czy w związku z tym nie uważa Pan, że redaktor Pomianowski działa na szkodę dobrze odbieranej w społeczeństwie marki "Głos Wielkopolski"?

W związku z Pańskim lekceważącym w moim odczuciu podejściem do zgłaszanych przeze mnie wcześniej problemów, gdzie pan Marcin Pomianowski zrobił ze mnie na łamach "Dnia Szamotulskiego" przestępcę informuję, że w razie nie uzyskania natychmiastowej odpowiedzi, tj. do godz 12.00 w południe 24 października 2014 r. - niniejszy list zostanie rozesłany w formie listu otwartego do ważniejszych redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych w Wielkopolsce i podany do wiadomości publicznej. 

Z poważaniem

Maciej Lesicki

Redaktor Naczelny

"Życie Powiatu Szamotulskiego"

PISMO PRZESŁANE PRZEZ ZASTĘPCĘ REDAKTORA NACZELNEGO "POLSKA GŁOS WIELKOPOLSKI" PANA LESZKA WALIGÓRĘ NA ADRES REDAKCJI "ŻYCIE POWIATU SZAMOTULSKIEGO"  W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU O GODZ. 18.47

 

ODPOWIEDŹ REDAKTORA NACZELNEGO "ŻYCIE POWIATU SZAMOTULSKIEGO" MACIEJA LESICKIEGO

PANIE ODPOWIADASZ PAN NA PYTANIA ZAWARTE W "LIŚCIE OTWARTYM", CZY NIE? JAK NIE, TO PRZYŚLIJ PAN ODMOWĘ UDZIELENIA ODPOWIEDZI Z UZASADNIENIEM I MI PAN GŁOWY NIE ZAWRACAJ, BO JA NIE MAM CZASU NA TAKIE DYRDYMAŁY.

E-MAIL ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO SZANOWNEGO PANA LESZKA WALIGÓRY

Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 

Szanowny Panie,
Wszelkie odpowiedzi na pana tendencyjne "pytania" zawarte są w przesłanym liście, jednakże sposób w jaki go pan wykorzystał wskazuje na to, że nie przeczytał go pan do końca. Wobec tego dalszą korespondencję z panem uważam za bezsensowną, zwłaszcza w formie jaką pan preferuje.

Z pozdrowieniami
Leszek Waligóra

Wysłane z urządzenia mobilnego
 
ODPOWIEDŹ REDAKTORA NACZELNEGO "ŻYCIE POWIATU SZAMOTULSKIEGO" MACIEJA LESICKIEGO

Szanowny Panie,

Zwracam Panu uwagę, że w liście z dnia 24.10.2014 zawarta jest informacja, że "pismo nie stanowi polemiki". Proszę się więc zdecydować. Czy przesłane w dniu wczorajszym 24.10.2014 pismo, jest polemiką czy nie jest. Jeśli w końcu dojdziecie Państwo do ładu i zdecydujecie, że jest. Proszę o przysłanie odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania na piśmie. Pouczam Pana, że zgodnie z Art. 4 punkt 3 Prawa Prasowego, w przypadku odmowy udzielenia informacji, na żądanie redaktora naczelnego odmowę doręcza się w formie pisemnej zainteresowanej redakcji.

Ma Pan na to trzy dni.

Z poważaniem

Maciej Lesicki 

Redaktor Naczelny

Życie Powiatu Szamotulskiego

Kłamstwa redaktora Pomianowskiego? Jak długo Redaktor Naczelny Głosu Wielkopolskiego Adam Pawłowski będzie tolerował taką postawę?

Na stronie internetowej i zgodnie z zapowiedzią, w najbliższym numerze jednej z szamotulskich gazet wydawanych przez Głos Wielkopolski, zamieszczono artykuł pod tytułem: "Maciej L. usłyszał zarzut zniesławienia policjanta". W artykule tym redaktor Marcin Pomianowski, publikuje nieprawdziwe informacje, m.in. wypowiedzi Prokuratora Rejonowego w Gostyniu - Pana Rocha Waszaka.

W rozmowie telefonicznej z redaktorem naczelnym "Życie Powiatu Szamotulskiego" - Maciejem Lesickim - Pan Roch Waszak, Prokurator Rejonowy w Gostyniu jednoznacznie zaprzecza, aby użył cytatów prezentowanych przez redaktora Marcina Pomianowskiego w w/w artykule.

Również redaktor naczelny gazety "Życie Powiatu Szamotulskiego" - Maciej Lesicki - jednoznacznie zaprzecza, podawanym w artykule Marcina Pomianowskiego informacjom, o rzekomych kilku próbach kontaktu. Pan Marcin Pomianowski w ostatnich kilkunastu dniach nie skontaktował się oficjalnie z redaktorem naczelnym "Życie Powiatu Szamotulskiego".

Redakcja

Wroniecki biznes II

W związku z wieloma pytaniami kierowanymi do naszej redakcji i dużym zainteresowaniem osobami powiązanymi ze sprawą, informujemy naszych czytelników, że z posiadanych informacji wiemy, że już niebawem opublikowana zostanie druga część reportażu pt.:"Wroniecki biznes". Pamiętacie pierwszą część? Ukazywała niektóre szczegóły na temat szkoleń, prowadzonych przez Stowarzyszenie Wronieckich Przedsiębiorców. W związku z prowadzonym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne śledztwem, postanowiliśmy ponownie zainteresować się tą sprawą.

Przypominamy, że Stowarzyszenie Wronieckich Przedsiębiorców, kierowane jest przez pana Przemysława Turowskiego - polityka Platformy Obywatelskiej - radnego powiatowego obecnej kadencji. W nadchodzących wyborach radny Turowski postanowił kandydować do sejmiku wojewódzkiego, właśnie z tej partii. Przed publikacją pierwszej części, politycy PO: Maciej Trąbczyński, Michał Karwacki i Przemysław Turowski, pieczołowicie zabiegali o to, aby "zachować należytą ostrożność przy ujawnianiu ich wizerunku". Dlatego do opracowania drugiej części reportażu, z tego co wiemy autor podszedł z niezwykłą starannością, stąd ten poślizg.

Zapraszamy już wkrótce. Tymczasem dla przypomnienia, można obejrzeć pierwszą część reportażu.

Zamieszanie za linią mety półmaratonu

Do incydentu doszło tuż za linią mety IV Samsung Półmaratonu w Szamotułach. Na teren, gdzie przeprowadzana jest impreza masowa wtargnęli działacze lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej, którzy rozpoczęli prowadzenie agitacji wyborczej. Akcja nie była spontaniczna. Złożona z kilkunastu osób grupa kandydatów PO, była przygotowana do prowadzenia agitacji. Działacze wtargnęli na teren imprezy masowej, organizowanej przez Szamotulskie Stowarzyszenie Biegów i rozdawali materiały wyborcze PO. W akcji brali udział m.in. liderzy lokalnej PO Maciej Trąbczyński i Przemysław Turowski.

Przedwyborcza manipulacja na "taśmach prawdy"?

W środę, do burmistrzów, wójtów, prokuratorów, policji, starosty, radnych i wielu innych osób trafiły płyty, na których nagrano rozmowę Marka Stróżyka z Przemysławem Fąferkiem – chodzi o sprzedaż gruntów w gminie Kaźmierz. Pod listem przewodnim nikt się nie podpisał.

Z nagrań dowiadujemy się, że według Marka Stróżyka wójt Wiesław Włodarczak sprzedawał i sprzedaje działki po zaniżonych cenach albo kupuje je na kogoś, a konkretnie na samego Marka Stróżyka. Powołując się na znajomość z wójtem, prawie od kołyski, Marek Stróżyk opowiada o dzieleniu hektarów i biznesmenach wykupujących grunty w różnych miejscach. Na odpowiedzi naprowadza… Przemysław Fąferek, który prawdopodobnie nagrał tę rozmowę.

"Dzień Nauczyciela" we Wronkach

Tegoroczne uroczyste obchody Święta Edukacji Narodowej we Wronkach, odbyły się 14 października w Przedszkolu nr 1 "Bajkowy Świat" - na wronieckim Borku. W uroczystym święcie na zaproszenie burmistrza Wronek - Mirosława Wieczora, udział wzięli pracownicy wronieckiej oświaty. Nie obyło się bez miłych słów i życzeń. Burmistrz Mirosław Wieczór wręczył doroczne nagrody, dla wyróżniających się nauczycielek z gminnych placówek oświatowych. Były także podziękowania dla pracowników odchodzących na emeryturę.

Poniżej prezentujemy listę wyróżnionych i krótką relacja wideo z tej uroczystości.


OKNOPLAST rozdaje vouchery do dowolnego miejsca na świecie!

Jeden z wygranych voucherów wręczony został w siedzibie M3 Salon Okien i Drzwi w Szamotułach.

Firma OKNOPLAST z okazji jubileuszu 20-lecia działalności przygotowała dla swoich klientów konkurs, w którym do wygrania były vouchery do dowolnego miejsca na świecie oraz kieszonkowe. Aby wziąć w nim udział wystarczyło kupić jeden z pakietów promocyjnych i odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego warto wybrać Oknoplast? Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wyłoniła 48 zwycięzców.

Jednym ze szczęśliwców jest Pani Beata Skorzonek, która dokonała zakupu u Specjalisty Sprzedaży Pani Renaty Rakowskiej. Nagrodę wręczył Partner Handlowy OKNOPLAST – właściciel firmy M3 Salon Okien i Drzwi w Szamotułach pan Maciej Bździel.

Starosta u Seniorów

Wczoraj przed południem w jadalni Bursy Szkolnej w Szamotułach odbyło się uroczyste spotkanie członków szamotulskiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Uroczyste – dla uczczenia tegorocznego Międzynarodowego Dnia Seniora.

Debata Społeczna - skrót

Na 7 października br. Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach zaplanowała Debatę Społeczną. Jest to realizacja projektu pn.: „Bezpieczeństwo publiczne – debaty społeczne Wielkopolskiej Policji”. W tym celu w Auli Zespołu Szkół nr 3 w Szamotułach mieszkańcy spotkali się z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu - insp. Rafałem Batkowskim. W spotkaniu uczestniczyli również policjanci Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach z komendantem mł.insp. Sławomirem Dziupińskim na czele, lokalni politycy i władze samorządowe oraz mieszkańcy.

Podczas debaty omówiono stan zagrożenia przestępczością w powiecie szamotulskim z uwzględnieniem zjawisk najbardziej uciążliwych społecznie. Ponadto podsumowano założenia i wnioski przyjęte podczas poprzednich debat społecznych. Głównym celem jaki przyświecał było upowszechnienie i wymiana informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem, w zakresie problematyki bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. - Zależy nam na poznaniu Państwa opinii na temat bezpieczeństwa w naszym powiecie. Aby osiągnąć wyznaczony cel zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu szamotulskiego do udziału w dyskusji  oraz do przedstawienia zauważanych przez Państwa problemów w zakresie bezpieczeństwa - mówił przed spotkaniem Komendant Dziupiński.

Debata Społeczna

DRODZY MIESZKAŃCY POWIATU SZAMOTULSKIEGO!

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach realizuje projekt „Bezpieczeństwo publiczne – debaty społeczne Wielkopolskiej Policji”. W tym celu organizujemy debatę społeczną w której uczestniczyć będzie Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu - insp. Rafał Batkowski oraz władze samorządowe.

Nie żyje Anna Przybylska

Nie żyje Anna Przybylska, polska aktorka oraz fotomodelka. Pierwsza polska aktorka, która została międzynarodową twarzą kosmetyków marki Astor. Przez pewien okres zamieszkiwała we Wronkach. Była partnerką piłkarza Amici Wronki - Jarosława Bieniuka, z którym miała trójkę dzieci (córkę Oliwię i dwóch synów Szymona i Jana). Urodziła się w Święta Bożego Narodzenia 26 grudnia 1978 roku w Gdyni, miała ukończone zaledwie 35 lat. Przegrała walkę z rakiem trzustki.

Oświadczenie

Mając świadomość, że moja rodzina i najbliżsi, przyjaciele, znajomi i koledzy, a także wiele osób uznających mnie za prawego człowieka, może być zdezorientowanych i zaniepokojonych, nie mam zamiaru spokojnie czekać i postanowiłem wydać poniższe oświadczenie.

Uwaga Konkurs

Gimnazjalisto! Masz pomysł na projekt prezentacji multimedialnej dotyczącej przeciwdziałania przemocy? Weź udział w naszym konkursie! Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szamotułach organizuje konkurs pod hasłem „I ty możesz zapobiegać przemocy”.

W tym roku po raz drugi rusza akcja mająca na celu zapobieganie przemocy. W tym roku prowadzimy akcję pod hasłem „I ty możesz zapobiegać przemocy”. Podstawowym celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na to, iż nieprawdziwym jest stwierdzenie, że to, co się dzieje za ścianą, to nie jest „moja sprawa”. Bezczynność nie jest właściwą formą reakcji na przemoc. Dlatego też Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach ogłasza konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Szamotuły.

Koncertowo witamy jesień w Chacie Alchemika

Zespół OWW z Gniezna i MISLEAD z Bydgoszczy na pożegnanie lata 2014! W piątek po raz ostatni zabrzmi plenerowa scena w Chacie Alchemika w Szamotułach.
 
Punktualnie o godz.20:00 wystartuje Zespół OWW - będzie to ich drugi występ tego sezonu. Ekipa jest złożona z młodych muzyków, grających dawniej pod nazwą Subkultura oraz jej charyzmatycznej wokalistki Sylwi Bryskiej. Po paru występach opartych na coverach zespół rusza z własnym materiałem. Gatunkowo się nie określają, tworzą inspirowani wieloma rodzajami muzyki.

Jak długo mamy patrzeć na ten syf w tym mieście?

ul. Kopernika w Szamotułach. fot.R.Jankowiak

Takie odważne pytanie zadała burmistrzowi na poniedziałkowej sesji mieszkanka Szamotuł Renata Jankowiak. Burmistrz Włodzimierz Kaczmarek udzielając odpowiedzi zaznaczył: - doskonale wiemy jak sprawa miejskiej zieleni kształtowała się w tym roku. Był ogłoszony przetarg, wygrała firma zewnętrzna, która w sposób nierzetelny wykonywała swoje obowiązki. Umowa z wykonawcą została rozwiązana, przez pewien czas zlecono to spółce ZGK - tłumaczył burmistrz Kaczmarek.

Radni chcą mieć wpływ na biuletyn

Podczas czwartkowych obrad Komisji Finansów, Budżetu i Prawa Rady Miasta i Gminy Szamotuły, rozgorzała dyskusja nad nowym regulaminem dotyczącym wydawania przez burmistrza biuletynu samorządowego Głos Szamotulski. Radni chcą mieć większy wpływ na redagowanie materiałów zawartych w biuletynie poprzez wprowadzenie Rady Programowej złożonej z redaktora naczelnego i trzech członków Rady Miasta i Gminy.

Biuletyn powinien mieć charakter informacyjny

Przy okazji Święta Dyni

Przy okazji Święta Dyni w Gąsawach, przypadkowo udało nam się spotkać naszą czytelniczkę, która w jednym z poprzednich konkursów wygrała bilet na mecz Lecha Poznań. Nie obyło się bez miłych wzajemnych słów sympatii. Dziękujemy i pozdrawiamy.

Więcej artykułów…

Strona 1 z 11